Het is niet sjiek en kan tot schade leiden, maar soms kun je als wanhopige schuldeiser niet anders: dreigen met het aanvragen van het faillissement van een wanbetaler. Als iemand jou niet betaalt, is de kans groot dat er ook andere schuldeisers zijn. Wat kun je doen om te voorkomen dat je achter het net vist?

Het dreigen met een aanvraag tot faillissement als incassomaatregel kan in bepaalde situaties effectief zijn, maar kent ook aanzienlijke risico’s en nadelen. Hier zijn enkele voordelen en nadelen:

Voordelen:

Psychologische Druk: Het vooruitzicht van faillissement kan een krachtige motivator zijn voor de wanbetaler om de schuld te voldoen.
Snelheid: In vergelijking met een langdurige gerechtelijke procedure kan de dreiging van faillissement sneller tot betaling leiden.
Onderhandelingspositie: De dreiging kan uw positie in onderhandelingen met de schuldenaar versterken.

Nadelen:

Juridische Risico’s: Een onrechtmatige of ongegronde faillissementsaanvraag kan leiden tot aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad.
Kosten: Het daadwerkelijk aanvragen van faillissement brengt gerechtelijke kosten en advocaatkosten met zich mee.
Reputatieschade: Dergelijke drastische maatregelen kunnen uw zakelijke reputatie en relatie met de wanbetaler schaden.
Onzekerheid Uitkomst: Faillissement leidt niet altijd tot volledige betaling, vooral als er meerdere schuldeisers zijn.
Let op: als je de druk nog verder hebt opgevoerd door daadwerkelijk de faillissementsaanvraag in te dienen, kan het gebeuren dat de wanbetaler eieren voor zijn geld kiest en alsnog betaalt. Je trekt dan de aanvraag simpelweg in. Als de wanbetaler later dan alsnog failliet verklaard wordt, moet je de ontvangen bedragen alsnog inleveren bij de curator die het verdeelt onder de gezamenlijke schuldeiser.

Maar: iets doen is beter dan niets doen!

 

Bel of mail om te sparren: 06 – 410 37 853 of jurriaan.zee@lawfirmdp.com