Interessante uitspraak van de wrakingskamer van de rechtbank Amsterdam. De rechter had daags voor de zitting een aantal vragen gesteld die hij op de zitting aan de orde wilde stellen. Dit leidt tot een wraking omdat een van de partijen vindt dat de rechter teveel zou sturen en daarmee de wederpartij op ideeën zou brengen. Dat gaat niet op. “Het behoort tot de taak van een rechter om tijdig inlichtingen in te winnen en probleempunten aan de orde te stellen, ook in het kader van de verplichting ambtshalve rechtsgronden aan te vullen (artikel 25 Rv), zodat partijen in de gelegenheid zijn daarop te reageren”. Dit is vervelend voor de partij die erop rekent dat de ander iets over het hoofd gezien heeft. Het komt de waarheidsvinding echter wel ten goede.

Overigens: mogen wij er nu van uitgaan dat de (Amsterdamse) rechter voortaan voor elke zitting een dergelijke vragenlijst stuurt? Dat zou in mijn ogen wel heel praktisch zijn, zowel voor de eisende partij (eiswijziging!) als de verwerende partij (waar kan ik mijn verweer extra op voorbereiden?).

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:8557