Verjaring: het is een term die elke ondernemer ooit heeft gehoord, maar vaak pas begrijpt wanneer het te laat is. Verjaring kan resulteren in het verlies van jouw recht om schulden te innen of claims in te dienen. Het is daarom cruciaal voor elke ondernemer om deze risico’s te begrijpen en passende maatregelen te nemen.

Wat is Verjaring?

Simpel gezegd, verwijst verjaring naar de periode na welke een vordering niet meer kan worden afgedwongen door een rechtbank. Dit betekent dat, na het verstrijken van een bepaalde periode, je geen juridische stappen meer kunt ondernemen tegen iemand die jou bijvoorbeeld nog geld schuldig is.

Risico’s voor Ondernemers

  1. Verlies van Vorderingen: Het grootste en meest voor de hand liggende risico is dat onbetaalde rekeningen of vorderingen niet meer kunnen worden ingevorderd.
  2. Verlies van Eigendomsrechten: In sommige gevallen kan verjaring ook leiden tot het verlies van eigendomsrechten, bijvoorbeeld bij onroerend goed.
  3. Reputatierisico: Een onderneming die haar vorderingen niet op tijd int, kan worden gezien als nalatig of inefficiënt, wat kan leiden tot reputatieschade.

Oplossingen voor het Probleem van Verjaring

  1. Goed Overzicht Houden: Het klinkt simpel, maar het bijhouden van jouw administratie en een helder overzicht van openstaande vorderingen en contractuele afspraken is essentieel.
  2. Tijdige Aanmaning: Stuur tijdig herinneringen en aanmaningen naar debiteuren. Een aanmaning kan in sommige gevallen ook de verjaringstermijn stuiten (onderbreken).
  3. Juridisch Advies: Raadpleeg regelmatig een juridisch adviseur of advocaat om op de hoogte te blijven van de relevante verjaringstermijnen voor jouw vorderingen en om advies in te winnen over mogelijke acties.
  4. Stuiting van Verjaring: De verjaringstermijn kan worden gestuit door bijvoorbeeld een schriftelijke mededeling aan de schuldenaar. Hierdoor begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Het is belangrijk om te weten hoe en wanneer je dit kunt doen.
  5. Vastleggen in Contracten: Overweeg in jouw contracten clausules op te nemen die betrekking hebben op verjaring, zodat beide partijen duidelijkheid hebben over de termijnen.
  6. Verzekering: Overweeg een verzekering af te sluiten die dekking biedt tegen risico’s gerelateerd aan verjaring. Sommige verzekeringen kunnen zelfs helpen bij het innen van vorderingen.

Conclusie

Verjaring kan serieuze financiële en juridische gevolgen hebben voor ondernemers. Het is essentieel om proactief te zijn, je rechten te kennen, en tijdig actie te ondernemen om potentiële verliezen door verjaring te voorkomen. Door bovenstaande oplossingen te implementeren, kun je je als ondernemer beter wapenen tegen de risico’s van verjaring.

Bel of mail gerust om even te sparren: 06 – 410 37 853 of jurriaan.zee@lawfirmdp.com