Als ondernemer, aandeelhouder of bestuurder ben je vast bekend met de vele uitdagingen die het runnen van een vennootschap met zich meebrengt. Eén van de meest uitdagende situaties is wanneer er sprake is van (vermoedens van) wanbeleid, maar je bevindt je in een minderheidspositie. Hoe kun je invloed uitoefenen en recht doen aan jouw belangen? Hier komt de enquêteprocedure om de hoek kijken, een sterk juridisch instrument dat kan dienen als tegenwicht.

Wat is de Enquêteprocedure?

De enquêteprocedure is een unieke procedure binnen het Nederlandse ondernemingsrecht. Hiermee kan een onderzoek worden ingesteld naar het beleid en de gang van zaken binnen een vennootschap. Dit kan geïnitieerd worden wanneer er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid. De procedure vindt plaats bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Voordelen van de Enquêteprocedure voor Minderheidsaandeelhouders en -bestuurders

  1. Gelijk Speelveld: De enquêteprocedure biedt minderheidsaandeelhouders en -bestuurders een mogelijkheid om een gelijk speelveld te creëren. Zelfs zonder de meerderheid achter je, kun je het beleid van de onderneming aan de kaak stellen en een onafhankelijk onderzoek eisen.
  2. Bescherming van Belangen: Als minderheidsaandeelhouder of -bestuurder kun je je soms machteloos voelen, vooral als je denkt dat er sprake is van wanbeleid. Door middel van de enquêteprocedure kun je jouw belangen en die van de vennootschap beschermen.
  3. Inzicht in Beleid en Beheer: De uitkomst van de enquêteprocedure kan duidelijkheid verschaffen over de werkelijke gang van zaken binnen de onderneming. Dit kan waardevolle inzichten opleveren en een basis bieden voor toekomstige beslissingen.
  4. Mogelijkheid tot Correctie: Als uit de enquête blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van wanbeleid, kan de Ondernemingskamer ingrijpen en maatregelen nemen. Dit kan variëren van het ontslag van bestuurders tot de tijdelijke overdracht van aandelen.
  5. Preventief Effect: Het simpele feit dat de enquêteprocedure bestaat, kan een preventief effect hebben. Bestuurders en meerderheidsaandeelhouders weten dat zij niet ongestoord hun gang kunnen gaan, wetende dat er een mechanisme is dat hen ter verantwoording kan roepen.

Conclusie

De enquêteprocedure is een krachtig instrument dat evenwicht kan brengen in de machtsdynamiek binnen een vennootschap. Voor minderheidsaandeelhouders en -bestuurders biedt het een waardevol middel om hun rechten en belangen te beschermen. In situaties waarin je je overstemd of buitengesloten voelt, kan het de sleutel zijn om rechtvaardigheid en transparantie te waarborgen.

Bel of mail om te sparren: 06 – 410 37 853 of jurriaan.zee@lawfirmdp.com