Conservatoir beslag is een juridisch instrument dat partijen in staat stelt om zekerheid te verkrijgen voor hun vordering door beslag te leggen op bezittingen van de schuldenaar, zelfs voordat er een definitief vonnis is. Dit krachtige instrument kan met name voor ondernemers een waardevolle tool zijn.

Voordelen

·      Zekerheid van Betaling
Het leggen van conservatoir beslag biedt ondernemers zekerheid. Door de bezittingen van een schuldenaar te bevriezen, vergroot je de kans dat de vordering uiteindelijk wordt voldaan.

·      Psychologisch Voordeel
Het feit dat er beslag is gelegd, kan de schuldenaar motiveren om sneller tot een schikking te komen of de vordering te voldoen.

·      Preventie van Vermogensverschuiving
Conservatoir beslag voorkomt dat de schuldenaar zijn vermogen ‘verduistert’ of verschuift naar een andere partij om betaling te ontlopen.

Aandachtspunten

·      Zorgvuldigheid is Geboden
Het onterecht leggen van beslag kan leiden tot aansprakelijkheid voor de schade die de beslagene daardoor lijdt. Ondernemers dienen daarom zeker te zijn van hun zaak voordat ze overgaan tot het leggen van conservatoir beslag.

·      Kosten
Het leggen van beslag brengt kosten met zich mee, zoals griffierechten en deurwaarderskosten. Deze kosten zijn voor rekening van de beslaglegger en worden niet altijd (volledig) vergoed, ook niet als de vordering uiteindelijk wordt toegewezen.

·      Toestemming van de Rechter
Voor het leggen van conservatoir beslag is voorafgaande toestemming van de rechter nodig. Hierbij wordt een summier onderzoek gedaan naar de vordering. De rechterlijke toets is echter beperkt en biedt geen garantie dat de vordering ook in een bodemprocedure zal worden toegewezen.

·      Vervolgprocedure Verplicht
Na het leggen van conservatoir beslag moet binnen een bepaalde termijn (doorgaans enkele weken) een hoofdprocedure worden gestart om de vordering waarvoor beslag is gelegd, definitief vast te stellen.

Conclusie

Conservatoir beslag kan een effectief middel zijn voor ondernemers om hun vorderingen veilig te stellen. Het biedt zekerheid en kan een strategisch voordeel bieden in onderhandelingen. Echter, zoals met alle juridische instrumenten, is het van belang dat ondernemers zich bewust zijn van de risico’s en zich laten bijstaan door een gespecialiseerde jurist.

 

Bel of mail om te sparren: 06 – 410 37 853 of jurriaan.zee@lawfirmdp.com